شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

پروژه پاركينگ طبقاتي دامن افشار

پروژه پاركينگ طبقاتي دامن افشار
(ميراماد تهران)
مجموعاً در 10 طبقه سازه اي با سطح اشغال 100% در 4 طبقه زيرزمين و60% در 6 طبقه بالاي همكف مجموعاً زير بناي 6000 متر مربع با سازه تركيبي ديوار برشي بتني و اسكلت فولادي
كارفرما : بانك پاسارگاد 1384
پروژه پاركينگ طبقاتي دامن افشار
پروژه پاركينگ طبقاتي دامن افشار
پروژه پاركينگ طبقاتي دامن افشار