شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

تماس

دفتر مرکزی (دفتر شماره 1)

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان آناهیتای شرقی، شماره 46

تلفن : 7-22914866 (021)

تلفکس : 22221216 (021)

دفتر شرق / خراسان رضوی (دفتر شماره 2)

مشهد مقدس، خیابان احمد آباد، نبش عارف، طبقه سوم، واحد 2

تلفن : 8444298 (0511)

تلفکس : 8449727 (0511)

دفتر غرب / تبریز (دفتر شماره 3)

تبریز، کوی ولیعصر (عج)، فلکه معلم، مجتمع ولیعصر، طبقه سوم، واحد B

تلفکس : 3294575 (0411)

دفتر باکو (REP. AZE) (دفتر شماره چهار)

No. 15, Nezami St., Baku City, Azerbaijan REP

Tel : (+944) 12 497 1762