شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

شرح خدمات شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

  • انجام وعرضه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای از قبیل مطالعات در مراحل شناسایی، تهیه طرح های جامع و تفصیلی منطقه ای و توجیه اقتصادی طرح ها.
  • تهیه نقشه، اسناد، مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها شامل طراحی در مراحل 1 و 2 در رسته های معماری و شهرسازی، فضاهای سبز شهری و پارک ها، سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سد و سازه های هیدرولیکی، فضاهای زیرزمینی و روباز، ژئو تکنیک، راه، باند و پل.
  • انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری، نگهداری، مدیریت و کنترل پروژه ها مطابق با استانداردهای فنی، نظارت و تضمین حسن اجرای طرح ها مطابق نقشه های موجود.
  • ساخت، اجرا و مدیریت پروژه های مهندسی در ابعاد خرد و کلان از قبیل واحدهای مسکونی بلند مرتبه، مجموعه سازی ها و کاربری های فرهنگی، سیاحتی مطابق مشخصات عمومی و فنی مربوط.
  • تعریف پروژه های تحقیقاتی ابنیه و تلاش در زمینه ایجاد روشهای جدید و اقتصادی در تولید مصالح متنوع.