شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

فروشگاه های زنجیره ای اوشانک (هفت)

فروشگاه زنجیره ای هفت (اوشانک)

فروشگاه های زنجیره ای اوشانک (هفت)

شعب ملارد ، اندیشه فاز1 ، کمیل (منطقه نواب)، گوهر دشت (کرج)، مهرشهر (کرج)

کارفرما: شرکت اوشانک (1393)

فروشگاه زنجیره ای هفت (اوشانک)
فروشگاه زنجیره ای هفت (اوشانک)
فروشگاه زنجیره ای هفت (اوشانک)
فروشگاه زنجیره ای هفت (اوشانک)